Els nostres productes es fabriquen complint totes les normes mediambientals europees. En particular, els fluids utilitzats (R600a) no emeten CFC ni HFC i són respectuosos amb el medi ambient.

El consum denergia es calcula a partir del resultat obtingut durant 24 hores en condicions de prova estàndard. El consum real denergia depèn de les condicions de funcionament i de la ubicació de laparell.

Aquests dispositius estan dissenyats per ser utilitzats en un rang de temperatura ambient de 10 ° -38 °C.

Aquests aparells estan destinats únicament a la conservació i emmagatzematge del vi.